Akrodom miła park

Szkoła podstawowa
i przedszkole: 100m

Przystanek MPK: 100m

Sklep: 100m

Kościół: 600m

Kliknij na piętro, aby przejść do planu

Zagospodarowanie osiedla

Lista mieszkań

Mieszkanie Informacje Schowek

Mieszkanie nr 1 C

Sprzedane

Piętro: Parter

Pow. mieszkania 35,59 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 5,86 m2

Mieszkanie nr 2 C

Sprzedane

Piętro: Parter

Pow. mieszkania 35,59 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 7,08 m2

Mieszkanie nr 3 C

Sprzedane

Piętro: Parter

Pow. mieszkania 37,58 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 6,86 m2

Mieszkanie nr 4 C

Sprzedane

Piętro: Parter

Pow. mieszkania 30,50 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 6,30 m2

Mieszkanie nr 5 C

Sprzedane

Piętro: Parter

Pow. mieszkania 30,50 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 5,10 m2

Mieszkanie nr 6 C

Zarezerwowane

Piętro: Parter

Pow. mieszkania 54,77 m2

Pokoje 3

Pow. piwnicy 9,93 m2

Mieszkanie nr 7 C

Sprzedane

Piętro: Parter

Pow. mieszkania 55,27 m2

Pokoje 3

Pow. piwnicy 4,94 m2

Mieszkanie nr 8 C

Sprzedane

Piętro: Parter

Pow. mieszkania 47,41 m2

Pokoje 3

Pow. piwnicy 5,10 m2

Mieszkanie nr 9 C

Sprzedane

Piętro: I

Pow. mieszkania 47,41 m2

Pokoje 3

Pow. piwnicy 8,19 m2

Mieszkanie nr 10 C

Sprzedane

Piętro: I

Pow. mieszkania 35,59 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 4,76 m2

Mieszkanie nr 11 C

Sprzedane

Piętro: I

Pow. mieszkania 35,59 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 4,91 m2

Mieszkanie nr 12 C

Sprzedane

Piętro: I

Pow. mieszkania 37,58 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 4,91 m2

Mieszkanie nr 13 C

Sprzedane

Piętro: I

Pow. mieszkania 30,50 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 5,06 m2

Mieszkanie nr 14 C

Sprzedane

Piętro: I

Pow. mieszkania 30,50 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 5,74 m2

Mieszkanie nr 15 C

Sprzedane

Piętro: I

Pow. mieszkania 54,77 m2

Pokoje 3

Pow. piwnicy 7,72 m2

Mieszkanie nr 16 C

Sprzedane

Piętro: I

Pow. mieszkania 55,27 m2

Pokoje 3

Pow. piwnicy 8,59 m2

Mieszkanie nr 17 C

Sprzedane

Piętro: I

Pow. mieszkania 47,41 m2

Pokoje 3

Pow. piwnicy 8,02 m2

Mieszkanie nr 18 C

Sprzedane

Piętro: II

Pow. mieszkania 47,41 m2

Pokoje 3

Pow. piwnicy 8,72 m2

Mieszkanie nr 19 C

Sprzedane

Piętro: II

Pow. mieszkania 35,59 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 5,69 m2

Mieszkanie nr 20 C

Sprzedane

Piętro: II

Pow. mieszkania 35,59 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 4,47 m2

Mieszkanie nr 21 C

Sprzedane

Piętro: II

Pow. mieszkania 37,58 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 8,24 m2

Mieszkanie nr 22 C

Sprzedane

Piętro: II

Pow. mieszkania 30,50 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 6,80 m2

Mieszkanie nr 23 C

Sprzedane

Piętro: II

Pow. mieszkania 30,50 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 6,80 m2

Mieszkanie nr 24 C

Sprzedane

Piętro: II

Pow. mieszkania 54,77 m2

Pokoje 3

Pow. piwnicy 7,43 m2

Mieszkanie nr 25 C

Sprzedane

Piętro: II

Pow. mieszkania 55,27 m2

Pokoje 3

Pow. piwnicy 7,44 m2

Mieszkanie nr 26 C

Sprzedane

Piętro: II

Pow. mieszkania 47,41 m2

Pokoje 3

Pow. piwnicy 6,80 m2

Mieszkanie nr 27 C

Sprzedane

Piętro: III

Pow. mieszkania 47,41 m2

Pokoje 3

Pow. piwnicy 6,80 m2

Mieszkanie nr 28 C

Sprzedane

Piętro: III

Pow. mieszkania 35,59 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 6,80 m2

Mieszkanie nr 29 C

Sprzedane

Piętro: III

Pow. mieszkania 35,59 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 3,99 m2

Mieszkanie nr 30 C

Zarezerwowane

Piętro: III

Pow. mieszkania 37,58 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 3,99 m2

Mieszkanie nr 31 C

Sprzedane

Piętro: III

Pow. mieszkania 30,50 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 3,95 m2

Mieszkanie nr 32 C

Sprzedane

Piętro: III

Pow. mieszkania 30,50 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 5,45 m2

Mieszkanie nr 33 C

Sprzedane

Piętro: III

Pow. mieszkania 54,77 m2

Pokoje 3

Pow. piwnicy 9,93 m2

Mieszkanie nr 34 C

Sprzedane

Piętro: III

Pow. mieszkania 55,27 m2

Pokoje 3

Pow. piwnicy 8,55 m2

Mieszkanie nr 35 C

Sprzedane

Piętro: III

Pow. mieszkania 47,41 m2

Pokoje 3

Pow. piwnicy 5,30 m2

Mieszkanie nr 36 C

Sprzedane

Piętro: IV

Pow. mieszkania 47,41 m2

Pokoje 3

Pow. piwnicy 5,47 m2

Mieszkanie nr 37 C

Sprzedane

Piętro: IV

Pow. mieszkania 35,59 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 4,94 m2

Mieszkanie nr 38 C

Sprzedane

Piętro: IV

Pow. mieszkania 35,59 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 5,10 m2

Mieszkanie nr 39 C

Sprzedane

Piętro: IV

Pow. mieszkania 37,58 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 4,85 m2

Mieszkanie nr 40 C

Dostępne

Piętro: IV

Pow. mieszkania 30,50 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 4,70 m2

Mieszkanie nr 41 C

Sprzedane

Piętro: IV

Pow. mieszkania 30,50 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 5,00 m2

Mieszkanie nr 42 C

Sprzedane

Piętro: IV

Pow. mieszkania 54,77 m2

Pokoje 3

Pow. piwnicy 5,16 m2

Mieszkanie nr 43 C

Sprzedane

Piętro: IV

Pow. mieszkania 55,27 m2

Pokoje 3

Pow. piwnicy 8,55 m2

Mieszkanie nr 44 C

Sprzedane

Piętro: IV

Pow. mieszkania 47,41 m2

Pokoje 3

Pow. piwnicy 7,35 m2

Mieszkanie nr 45 C

Sprzedane

Piętro: V

Pow. mieszkania 47,41 m2

Pokoje 3

Pow. piwnicy 6,92 m2

Mieszkanie nr 46 C

Sprzedane

Piętro: V

Pow. mieszkania 35,59 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 5,69 m2

Mieszkanie nr 47 C

Sprzedane

Piętro: V

Pow. mieszkania 35,59 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 5,36 m2

Mieszkanie nr 48 C

Sprzedane

Piętro: V

Pow. mieszkania 37,58 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 4,47 m2

Mieszkanie nr 49 C

Sprzedane

Piętro: V

Pow. mieszkania 30,50 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 6,80 m2

Mieszkanie nr 50 C

Sprzedane

Piętro: V

Pow. mieszkania 30,50 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 6,80 m2

Mieszkanie nr 51 C

Sprzedane

Piętro: V

Pow. mieszkania 54,77 m2

Pokoje 3

Pow. piwnicy 7,43 m2

Mieszkanie nr 52 C

Sprzedane

Piętro: V

Pow. mieszkania 55,27 m2

Pokoje 3

Pow. piwnicy 7,44 m2

Mieszkanie nr 53 C

Sprzedane

Piętro: V

Pow. mieszkania 47,41 m2

Pokoje 3

Pow. piwnicy 6,80 m2

Mieszkanie nr 54 C

Sprzedane

Piętro: VI

Pow. mieszkania 47,41 m2

Pokoje 3

Pow. piwnicy 6,80 m2

Mieszkanie nr 55 C

Sprzedane

Piętro: VI

Pow. mieszkania 35,59 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 6,80 m2

Mieszkanie nr 56 C

Sprzedane

Piętro: VI

Pow. mieszkania 35,59 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 5,10 m2

Mieszkanie nr 57 C

Sprzedane

Piętro: VI

Pow. mieszkania 37,58 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 4,94 m2

Mieszkanie nr 58 C

Zarezerwowane

Piętro: VI

Pow. mieszkania 30,50 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 5,10 m2

Mieszkanie nr 59 C

Dostępne

Piętro: VI

Pow. mieszkania 30,50 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 4,76 m2

Mieszkanie nr 60 C

Sprzedane

Piętro: VI

Pow. mieszkania 54,77 m2

Pokoje 3

Pow. piwnicy 8,19 m2

Mieszkanie nr 61 C

Sprzedane

Piętro: VI

Pow. mieszkania 55,27 m2

Pokoje 3

Pow. piwnicy 5,06 m2

Mieszkanie nr 62 C

Sprzedane

Piętro: VI

Pow. mieszkania 47,41 m2

Pokoje 3

Pow. piwnicy 4,91 m2

Mieszkanie nr 63 C

Zarezerwowane

Piętro: VII

Pow. mieszkania 47,41 m2

Pokoje 3

Pow. piwnicy 11,80 m2

Mieszkanie nr 64 C

Zarezerwowane

Piętro: VII

Pow. mieszkania 35,59 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 8,55 m2

Mieszkanie nr 65 C

Sprzedane

Piętro: VII

Pow. mieszkania 35,59 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 5,10 m2

Mieszkanie nr 66 C

Sprzedane

Piętro: VII

Pow. mieszkania 37,58 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 4,94 m2

Mieszkanie nr 67 C

Sprzedane

Piętro: VII

Pow. mieszkania 30,50 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 5,30 m2

Mieszkanie nr 68 C

Sprzedane

Piętro: VII

Pow. mieszkania 30,50 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 5,47 m2

Mieszkanie nr 69 C

Sprzedane

Piętro: VII

Pow. mieszkania 54,77 m2

Pokoje 3

Pow. piwnicy 6,72 m2

Mieszkanie nr 70 C

Zarezerwowane

Piętro: VII

Pow. mieszkania 55,27 m2

Pokoje 3

Pow. piwnicy 6,49 m2

Mieszkanie nr 71 C

Sprzedane

Piętro: VII

Pow. mieszkania 47,41 m2

Pokoje 3

Pow. piwnicy 7,15 m2

Mieszkanie nr 72 C

Zarezerwowane

Piętro: VIII

Pow. mieszkania 33,00 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 5,16 m2

Mieszkanie nr 73 C

Zarezerwowane

Piętro: VIII

Pow. mieszkania 25,06 m2

Pokoje 1

Pow. piwnicy 5,00 m2

Mieszkanie nr 74 C

Sprzedane

Piętro: VIII

Pow. mieszkania 42,06 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 8,55 m2

Mieszkanie nr 75 C

Sprzedane

Piętro: VIII

Pow. mieszkania 46,98 m2

Pokoje 3

Pow. piwnicy 6,49 m2

Mieszkanie nr 76 C

Zarezerwowane

Piętro: VIII

Pow. mieszkania 26,39 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 4,69 m2

Mieszkanie nr 77 C

Zarezerwowane

Piętro: VIII

Pow. mieszkania 29,46 m2

Pokoje 2

Pow. piwnicy 4,85 m2

Galeria inwestycji

Lokalizacja inwestycji

0