Zrealizowane inwestycje

MIŁA PARK ETAP I

Lokalizacja: ul. Miła, Rzeszów

Rok realizacji: 2021

Liczba mieszkań: 58

Liczba budynków: 1

SREBRNE KLONY ETAP II

Lokalizacja: ul. Miła, Rzeszów

Rok realizacji: 2020

Liczba mieszkań: 195

Liczba budynków: 7

SREBRNE KLONY ETAP I

Lokalizacja: ul. Miła, Rzeszów

Rok realizacji: 2013

Liczba mieszkań: 60

Liczba budynków: 3

ZIELONE PRZEDMIEŚCIE ETAP III

Lokalizacja: ul. Strażacka, Rzeszów

Rok realizacji: 2012

Liczba mieszkań: 200

Liczba budynków: 6

ZIELONE DOLINY

Lokalizacja: ul. Staroniwska, Rzeszów

Rok realizacji: 2015

Liczba mieszkań: 40

Liczba budynków: 5

ZIELONE PRZEDMIEŚCIE ETAP II

Lokalizacja: ul. Strażacka, Rzeszów

Rok realizacji: 2009

Liczba mieszkań: 48

Liczba budynków: 6

ZIELONE PRZEDMIEŚCIE ETAP I

Lokalizacja: ul. Strażacka, Rzeszów

Rok realizacji: 2008

Liczba budynków: 8

OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH NIWA

Lokalizacja: Niwa, Głogów Małopolski

Rok realizacji: 2003

Liczba budynków: 28

0